ΧΡΗΣΗ COOKIES ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Κατά την πλοήγηση ενός επισκέπτη στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε κάποια στοιχεία όπως διεύθυνση IP, τύπο και γλώσσα προγράμματος περιήγησης, σελίδες της ιστοσελίδας που επισκέφτηκε για λόγους marketing. Ενδέχεται στην συσκευή του επισκέπτη να εισάγουμε “cookies”, μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία καθιστούν πιο εύκολη την πλοήγηση, μέσω αποθήκευσης ρυθμίσεων χωρίς να προκαλούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο βλάβη στο σύστημά. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης δύναται να αρνηθεί τα cookies εφόσον το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής του, με το ενδεχόμενο όμως να επηρεαστεί η χρήση της ιστοσελίδας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

i) Καταχώρηση αληθινών προσωπικών στοιχείων και
ii) Καταβολή ολόκληρου του προς είσπραξη ποσού στους συνεργαζόμενους οδηγούς ταξί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
iii) Συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες της Ελλάδας.
iv) Επίδειξη σεβασμού και όχι άσκηση βίας απέναντι στους συνεργαζόμενους οδηγούς ταξί και διατήρηση της καθαριότητας του μεταφορικού μέσου
v) Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της σελίδας μας με στόχο την πρόκληση ενόχλησης, κατά παράβαση κανόνων καλής πίστης, χρηστών και συναλλακτικών ηθών
vi) Ευθύνη επισκέπτη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό του
vii) Απαγορεύεται η αποστολή ή δημοσίευση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας περιεχομένου που είναι παράνομο, συκοφαντικό, προσβλητικό, χυδαίο, απειλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό, άσεμνο, του οποίου δεν επιτρέπεται η μετάδοση βάσει της νομοθεσίας ή συμβατικών ή διαχειριστικών σχέσεων, που παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή αρχεία που στοχεύουν στη διακοπή, βλάβη ή καταστροφή της λειτουργίας λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Στην ιστοσελίδα μας παρέχουμε αυτόματο υπολογισμό κόστους. Μπορείτε να βάλετε αφετηρία και προορισμό και να σας υπολογίσει το κόστος.

Οι τιμές περιλαμβάνουν χρεώσεις αποσκευών, διοδίων, φόρο αεροδρομίου, χρόνο αναμονής του οδηγού στην αίθουσα αφίξεων καθώς και μία στάση (15 λεπτών) εφόσον το επιθυμείτε (αφορά τα μακρινά δρομολόγια διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας).

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε ενημερώστε μας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την κράτησή σας.

Αφού κάνετε κράτηση, θα πρέπει να περιμένετε κάποια επιβεβαίωση από εμάς (συνήθως με email ή τηλεφωνικά) ώστε να επιβεβαιώσουμε τη διαθεσιμότητα των οχημάτων μας.

Αν η παραλαβή σας είναι από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, ο/η οδηγός μας θα σας περιμένει στην αίθουσα αφίξεων (Halll B) κρατώντας ταμπέλα με το όνομά σας.

Όλες οι μετακινήσεις είναι ιδιωτικές, χωρίς αναμονές, απευθείας προς τον προορισμό σας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Δεσμευόμαστε ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές του επισκέπτη που προκλήθηκαν από την εκτέλεση ή μη της κράτησής του. Ενημερώνουμε όσο μπορούμε πιο άμεσα τον πελάτη για τη διαθεσιμότητα ή μη οχήματος & οδηγού για τη μεταφορά του, είναι όμως δική του ευθύνη να έχει επικοινωνήσει και να είναι 100% σίγουρος ότι θα μεταφερθεί την ώρα που θέλει στον προορισμό του.

Δεν δεσμευόμαστε για τη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, καθώς αυτή επηρεάζεται από τις λοιπές εκκρεμούσες κρατήσεις. Εγγυόμαστε πάντως ότι η ενημέρωση του επισκέπτη περί της μη διαθεσιμότητας είναι άμεση.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας είναι πιθανό ο επισκέπτης να συναντήσει links που παραπέμπουν σε άλλα sites, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρουμε καμία ευθύνη, καθώς δεν συνδεόμαστε με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Ο αυτόματος υπολογιστής κόστους για ταξί ή βαν που παρέχεται στην κεντρική μας σελίδα υπολογίζει κατά 99% των περιπτώσεων σωστά το κόστος της μετακίνησής αρκεί να συμπληρώσει ο πελάτης τα πεδία “ΑΠΟ” και “ΠΡΟΣ” με ακρίβεια. Σε περίπτωση που ο υπολογισμός είναι λάθος, ενημερώνουμε τον πελάτη εγκαίρως και εκείνος επιλέγει αν επιθυμεί τη μετακίνηση με το σωστό, τελικό κόστος. Το εμφανιζόμενο κόστος μετακίνησης του αυτόματου υπολογιστή αφορά ΜΟΝΟ μετακινήσεις εντός ηπειρωτικής Ελλάδος. Για το κόστος των μετακινήσεων εκτός Ελλάδος ή μετακινήσεων εντός Ελλάδος αλλά σε νησιά, θα σας ενημερώνουμε κατόπιν ερωτήματός σας.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ GDPR

Η εταιρεία διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά άρθρα του GDPR.

Ειδικά για το άρθρο 5 (Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) η εταιρεία παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαβεβαιώσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

USE COOKIES IN OUR WEBSITE

When navigating a visitor to our site, we collect information such as IP address, browser type and language, pages of the site you visited for marketing purposes. It is possible for the visitor’s device to insert “cookies”, small data files, which make it easier to navigate by saving settings without causing any damage to the system in any way. In any case, the visitor may refuse cookies if their browser allows, but may affect the use of the site.

OBLIGATIONS OF VISITOR

(i) Registration of true personal information and
ii) Payment of the full amount to be collected to the co-operating taxi drivers for the services provided
iii) Compliance with applicable Greek rules.
iv) Demonstration of respect rather than violence against co-operating taxi drivers and maintenance of cleanliness of the means of transport
v) It is forbidden to use the services of our site in order to cause annoyance, breach of rules of good faith, users and trading habits
vi) Visitor responsibility for all activities that take place in his / her account
vii) It is forbidden to send or publish through this site any content that is unlawful, libelous, abusive, vulgar, threatening, defamatory, racist, obscene, which may not be transmitted under law or contractual or managerial relationships that violate spiritually or otherwise third-party proprietary rights, containing software viruses, or files intended to interrupt, damage, or destroy software or computer hardware.

BOOKING INFORMATION

  • On our website we provide automatic cost calculation. You can start and finish and calculate your cost.
  • Rates include luggage, toll, airport tax, driver’s waiting time in the arrivals hall, and one stop (15 minutes) if you wish (for long-haul trips of at least 1 hour).
  • Prices do not include VAT.
  • For your better service, please let us know at least 24 hours before your reservation.
  • Once booked, you will have to wait for some confirmation from us (usually by email or phone) to confirm the availability of our vehicles.
  • If your pickup is from Thessaloniki airport, our driver will wait for you in the Hall of B (Halll B), holding a sign with your name.
  • All transfers are private, without waiting, directly to your destination.

For any further questions, please contact us.

OUR RESPONSIBILITY

We are committed to the quality of the services and the validity of the information provided on the Website, subject to any technical or typographical errors or interruptions of the site due to force majeure.

We are not responsible for any damages caused by the visitor to the execution or not of his detention. We inform as soon as possible the customer about the availability or not of a vehicle & driver for transportation, but it is his own responsibility to communicate and be 100% sure that he will be transported at the time he wishes to his destination.

We are not committed to the availability of the services provided at any time, as this is affected by the other outstanding reservations. However, we guarantee that visitor information about unavailability is immediate.

When navigating on our site, visitors are likely to encounter links that refer to other sites for whose content we have no responsibility, as we do not associate with them in any way.

AUTOMATED COST CALCULATOR

 The automated taxi or van cost calculator provided on our home page calculates (almost always) the cost of the transfer, provided the customer completes the fields “FROM” and “PRO” accurately. If the calculation is incorrect, we inform the customer in good time and he chooses whether he wants to move with the correct final cost. The displayed cost of automated cost calculator concerns ONLY movements within continental Greece. For the cost of traveling outside Greece or traveling within Greece but on islands, we will inform you on your request.

PERSONAL DATA – GDPR RULES

The company manages and processes your personal data in full compliance with the relevant GDPR articles.

Specifically for Article 5 (Principles governing the processing of personal data), the company takes the appropriate measures to ensure that personal data:

(a) subject to lawful and lawful processing

(b) collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner inconsistent with those purposes.

(c) they are appropriate, relevant and limited to what is necessary for the purposes for which they are processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *